Notariusz Wojciech Królikowski

Kancelaria Notarialna w Dębicy

  • slide-01

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych, to jest odpowiednich Urzędów Skarbowych i Sądów Wieczystoksięgowych.

W celu ustalenia ostatecznej wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź telefoniczny.

Udzielanie porad, informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Szybki Kontakt

Wojciech Królikowski
ul. Spółdzielcza 3
39-200 Dębica
Tel./fax 14 6708032

Godziny Otwarcia

Pn. 830 - 1600

Wt. 830 - 1600

Śr. 830 - 1700

Czw.830 - 1600

Pt.830 - 1600

Istnieje możliwość dokonania czynności w godzinach innych niż podane oraz poza kancelarią